Հայտ ներկայացնելու հրավեր (ՀՆՀ) Ինժեներական նախագծի պատրաստում Վեդի քաղաքի ոռոգման համակարգի բարելավման ծրագրի շրջանակում

ՀՆՀ # 210219-01

«Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագրի իրականացնող  ME&A ընկերությունը հրավիրում է ներկայացնելու հայտեր Արարատի մարզի Վեդի քաղաքի ոռոգման համակարգի բարելավման ծրագրի շրջանակում ինժեներական նախագծի, ծավալաթերթի և ծախսերի նախահաշվի պատրաստման համար:

Հայտերի ներկայացման ուղեցույցը և ընթացակարգը կից փաստաթղթում՝

Հայտերը պետք է ներկայացվեն մինչև 2019թ.-ի մարտի 7-ը՝ Երևանի ժամանակով ժամը 17:00: Հայտատուները պետք է իրենց Տեխնիկական առաջարկի և Գնառաջարկի տպագիր տարբերակը մեկ օրինակից հայերեն լեզվով ներկայացնեն ԳԱՏՕ ծրագրի գրասենյակ՝ ք. Երևան, Տերյան 105/1, Ցիտադել բիզնես կենտրոն, 204 սենյակ հասցեով: