Հայտ ներկայացնելու հրավեր` ՊԷ խողովակների, կցամասերի ձեռքբերում և խողովակաշարի մոնտաժման աշխատանքներ

Հայտ ներկայացնելու հրավեր (ՀՆՀ)

ՊԷ խողովակների, կցամասերի ձեռքբերում և խողովակաշարի մոնտաժման աշխատանքներ

Սիփանիկի արտեզյան հորի օպտիմիզացիայի և ոռոգման համակարգի բարելավման ծրագրի շրջանակներում

ՀՆՀ-ի համարը՝ IFB # 170818-02

«Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագիրը հրավիրում է ներկայացնելու հայտեր պոլիէթիլենային խողովակների, կցամասերի ձեռքբերման, պոլիէթիլենային խողովակների եռակցման և խողովակաշարի մոնտաժման աշխատանքների իրականացման համար՝ Սիփանիկ գյուղում արտեզյան հորի օպտիմիզացիայի և ոռոգման համակարգի բարելավման ծրագրի շրջանակներում:

Հայտերի ներկայացման ուղեցույցը և ընթացակարգը կից փաստաթղթում՝ Sipanik_pipes_IFB_arm

Հայտերը պետք է ներկայացվեն մինչև 2018թ.-ի օգոստոսի 31-ը՝ Երևանի ժամանակով ժամը 17:00: Հայտա­տուները պետք է հայերենով գրված իրենց հայտի տպագիր տարբերակը մեկ օրինակից ներկայացնեն ԱՄՆ ՄԶԳ ԳԱՏՕ ծրագրի գրասենյակ՝ ք. Երևան, Տերյան 105/1, Ցիտադել բիզնես կենտրոն, 204 սենյակ հասցեով: