Հայտ ներկայացնելու հրավեր` Ինժեներական նախագծերի պատրաստում և շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցում

«Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության»

(ԳԱՏՕ) ծրագիր

Հայտ ներկայացնելու հրավեր (ՀՆՀ)

 ԳԱՏՕ ծրագրի իրականացնող ME&A ընկերությունը հրավիրում է հետաքրքրված ընկերություններին ներկայացնել հայտեր՝ Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ և Առատաշեն գյուղերի ջրամատակարարման համակարգի բարելավման ծրագրերիի իրականացման նպատակով ինժեներական նախագծերի պատրաստման և շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար

Հայտերը պետք է ներկայացվեն մինչև 2018թ.-ի օգոստոսի 16-ը,  ժամը 17:00: Հայտատուները պետք է իրենց Տեխնիկական առաջարկի և Գնառաջարկի  տպագիր տարբերակը մեկ օրինակից հայերեն լեզվով ներկայացնեն ԳԱՏՕ ծրագրի գրասենյակ՝ ք. Երևան, Տերյան 105/1, Ցիտադել բիզնես կենտրոն, 204 սենյակ հասցեով: Հայտերի ներկայացման ուղեցույցը և ընթացակարգը կից փաստաթղթում՝ Yeghegnut_Aratashen_design_RFP_ARM