Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման ոլորտում որոշումների կայացմանն աջակցող համակարգ՝ օգտագործողի ձեռնարկ

Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման ոլորտում որոշումների կայացմանն աջակցող համակարգ՝ օգտագործողի ձեռնարկ

Share

DescriptionPreviewVersions
dssusermanualarm.pdf