Հաշվետվություն «Արարատյան դաշտի ջրային և ջրատնտեսական հաշվեկշիռների արժեքները՝ հաշվարկված Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրավազանի մոդելավորման միջոցով»

Download

- Stars (0)

25 Downloads

Owner: admin

Version: 1.1

Last Updated: 11-05-2021 13:04

Share
DescriptionPreviewVersions
USAID ASPIRED Deliverable AV Water Supply and Demand Balance ARM.pdf