Հայաստանի Հանրապետությունում ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման բարելավմանն ուղղված հիմնական իրավական խնդիրների վերհանում և օրենսդրական բարեփոխման առաջարկություններ

Download

- Stars (0)

872 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 26-09-2017 13:10

Share
DescriptionPreviewVersions
Legal Analysis Report in Armenian.pdf

Սույն հաշվետվության նպատակն է ուսումնասիրել Հայաստանի Հանրապետությունում ջրօգտագործման թույլտվություններ տրամադրելու, դրանց իրականացումը հսկելու/վերահսկելու, գործողության ժամկետը կասեցնելու, փոփոխելու, չեղյալ համարելու կամ դադարեցնելու գործընթացի (այսուհետև՝ ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման), առկա խնդիրները, ներկա իրավական կարգավորումը, ապակենտրոնացման համար անհրաժեշտ պայմաններն, ամփոփել ապակենտրոնացման գործընթացի, դրա հետ առնչվող հարակից ոլորտների գործունեության արդյունավետությանն ուղղված նախադրյալները և կատարել օրենսդրական բարեփոխման առաջարկություններ՝ հաշվի առնելով լավագույն միջազգային փորձը: