ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

Ներբեռնեք Արարատյան դաշտի ջրային և ջրատնտեսական հաշվեկշիռների վերաբերող հաշվետվությունը և ստացված դիտողությունների ու առաջարկությունների ամփոփաթերթը ստորև բերված հղումներով։

Հաշվետվություն «Արարատյան դաշտի ջրային և ջրատնտեսական հաշվեկշիռների արժեքները՝ հաշվարկված Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրավազանի մոդելավորման միջոցով»https://bit.ly/3uGxu9N

ԱՄՆ ՄԶԳ ԳԱՏՕ ծրագրի հաշվետվությունների վերաբերյալ ստացված դիտողություններ և առաջարկություններ https://bit.ly/33y43uG