Հայտ ներկայացնելու հրավեր. հորի փակման աշխատանքներ

Հայտ ներկայացնելու հրավեր (ՀՆՀ)

Հորի փակման աշխատանքներ

Գրիբոյեդով գյուղի արտեզյան հորի լուծարման շրջանակում

ՀՆՀ # 290421-01

ԱՄՆ ՄԶԳ-ի հայաստանյան առաքելության «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագիրը հրավիրում է ներկայացնելու հայտեր հորի փակման աշխատանքների իրականացման համար՝ Գրիբոյեդով գյուղի արտեզյան հորի լուծարման ծրագրի շրջանակում:

Հայտատուներին հրավիրում ենք ներկայացնել հայտեր՝ համաձայն կից բերված Հայտատուների համար ուղեցույցի՝

Հայտերը պետք է ներկայացվեն մինչև 2021թ.-ի մայիսի13-ը՝ Երևանի ժամանակով  ժամը 17:00: Յուրաքանչյուր հայտատուպետք է հայտի էլեկտրոնային տարբերակը ներկայացնի aspired@engl.com հասցեով: