Հայտ ներկայացնելու հրավեր. Նյութերի ձեռքբերում և շինարարական աշխատանքների իրականացում

Հայտ ներկայացնելու հրավեր (ՀՆՀ) 

Նյութերի ձեռքբերում և շինարարական աշխատանքների իրականացում 

Գրիբոյեդով գյուղի ոռոգման համակարգի բարելավման շրջանակում  

ՀՆՀ # 120421-01 

ԱՄՆ ՄԶԳ-ի հայաստանյան առաքելության «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագիրը հրավիրում է ներկայացնելու հայտեր ջրանցույցների (ակվեդուկ) և հարթ փականներով կահավորված հանգույցների կառուցման համար՝ Գրիբոյեդով գյուղի ոռոգման համակարգի բարելավման ծրագրի շրջանակում:  

Հայտատուներին հրավիրում ենք ներկայացնել հայտեր՝ համաձայն ստորև բերված ուղեցույցի՝

Հայտերը պետք է ներկայացվեն մինչև 2021թ.-ի ապրիլի 26-ը՝ Երևանի ժամանակով  ժամը 17:00: Յուրաքանչյուր հայտատու պետք է հայտի էլեկտրոնային տարբերակը ներկայացնի aspired@engl.com հասցեով: