ՀՆՀ # 250321-01․ նախամրցութային պարզաբանումներ

Նախամրցութային պարզաբանումներ

ՀՆՀ #  250321-01 Սարդարապատ գյուղի ջրամատակարարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների իրականացման մրցույթ

Ապրիլի 1-ը 2021թ․

N Հարց Պատասխան 
Նախատեսվա՞ծ է արդյոք կանխավճար  Ոչ 
Հնարավո՞ր է արդյոք վճարումն իրականացնել փուլ առ փուլ Ոչ, քանի որ կառուցվելիք համակարգի որևէ բաղադրիչի փորձարկումը և ընդունում-հանձնումը առանց բոլոր աշխատանքները վերջացնելու հնարավոր չէ 
Գործում է արդյո՞ք նախկինում ձեռք բերված DUNS համարը DUNS համարը վաղեմիության ժամկետ չունի, այն ձեռք է բերվում մեկ անգամ և գործում է կազմակերպության գործունեության ամբողջ ընթացքում 
Պարտադի՞ր է արդյոք փորձը քլորակայանների կառուցման գործում Այո, հայտատուն կամ իր ենթակապալառուներից որևէ մեկը պետք է ունենա խմելու ջրի մատակարարման համակարգի, պոմպակայանի և քլորակայանի կառուցման փորձ, ինչպես դա նշված է մրցույթի հրավերում 
Պե՞տք է արդյոք փոխել գյուղի կողմից վերջին ժամանակահատվածում կառուցված նոր ջրագծերը Նախագծում նշված են այն ջրագծերը, որոնք գտնվում են բարվոք վիճակում և փոփոխման ենթակա չեն։ Այդ ջրագծերը պետք է միացվեն նոր կառուցված ցանցին աշխատանքների ավարտման փուլում՝ տվյալ փողոցների երկարատև ջրազրկումից խուսափելու համար 
Պոմպի շարժաբերի հզորությունը չի համապատասխանում պոմպի հզորությանը Այո, ծավալաթերթում տեղ է գտել սխալ․ պոմպի հաճախա-կանային կարգավորմամբ շարժաբերը պետք է լինի 120 ամպերանոց