Հայտ ներկայացնելու հրավեր. Ֆոտովոլտայիկ համակարգի ձեռքբերում և տեղադրում

Հայտ ներկայացնելու հրավեր (ՀՆՀ)

Ֆոտովոլտայիկ համակարգի ձեռքբերում և տեղադրում

Ձկնաբուծության նպատակով վերականգնվող էներգիայի օգտագործման շրջանակում

ՀՆՀ # 020421-01

ԱՄՆ ՄԶԳ-ի «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագիրը հրավիրում է ներկայացնելու հայտեր Ֆոտովոլտայիկ համակարգի ձեռքբերման և տեղադրման համար՝ «Ձկնաբուծության նպատակով վերականգնվող էներգիայի օգտագործում» ծրագրի շրջանակում:

Հայտի ներկայացման ուղեցույցը, ժամկետները և մրցույթին առնչվող պայմանները ստորև՝

Հայտերը պետք է ներկայացվեն մինչև 2021թ.-ի ապրիլի 16-ը՝ Երևանի ժամանակով  ժամը 17:00: Յուրաքանչյուր հայտատուպետք է հայտի էլեկտրոնային տարբերակը ներկայացնի aspired@engl.com հասցեով: