ՀՆՀ # 150221-01 ` ՆԱԽԱՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

ՀՆՀ # 150221-01 Մրգաշատ գյուղի ոռոգման համակարգի ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների իրականացման մրցույթին առնչվող հարցերի պարզաբանումները կից փաստաթղթում՝