Որոշումների կայացմանն աջակցող համակարգի օգտագործման վերապատրաստման ծրագիր ջրային ոլորտի մասնագետների համար

Դեկտեմբերի 7-ին ԳԱՏՕ ծրագիրը մեկնարկել է Որոշումների կայացմանն աջակցող համակարգի (ՈԿԱՀ) օգտագործման երկշաբաթյա վերապատրաստման ծրագիր։ ՈԿԱՀ-ն ԱՏՀ միջավայրում ինտեգրված համակարգչային գործիք է, որն օգտագործվում է ջրային ռեսուրսների կառավարման նպատակով։

Դասընթացին մասնակցում են Շրջակա միջավայրի նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների, ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի մասնագետներն, ինչպես նաև գիտահետազոտական հաստատությունների ներկայացուցիչները։

Դասընթացի նպատակն է տալ գործիքի վերաբերյալ կիրառական գիտելիքներ և ներառում է բազմաթիվ գործնական վարժություններ։ Դասընթացի սկզբնական փուլն ուղղված է լինելու ԱՏՀ հիմունքների տիրապետմանը՝ ապահովելու մասնակիցների շրջանում ԱՏՀ գիտելիքների անհրաժեշտ մակարդակ։ Հաջորդիվ, մասնակիցներին ներկայացվելու է ՈԱԿՀ-ի կառուցվածքն ու հիմնական բաղադրիչները, այդ թվում՝ հիդրոլոգիական և կլիմայի փոփոխության մոդելները, ջրի հաշվեկշռի, ջրատնտեսական հաշվեկշռի, ջրի որակի գնահատման բաղադրիչները, գետերի էկոլոգիական հոսքի գնահատման մեթոդը և այլն։