ԱԿՎԱԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՊԻԼՈՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

«Արմավիրի Ֆերմեր» ձկնաբուծական տնտեսության տարածքում գտնվող Ակվակուլտուրաների տեխնոլոգիաների փոխանցման կենտրոնը

ԳԱՏՕ ծրագրի թիմն այսօր անցկացրեց առցանց միջոցառում, որի նպատակն էր ներկայացնել Ակվակուլտուրաների տեխնոլոգիաների փոխանցման կենտրոնի (ԱՏՓԿ) պիլոտային ծրագիրը: Միջոցառմանը մասնակցեցին ԱՄՆ ՄԶԳ-ի, ՀՀ կառավարության, ձկնաբուծական ոլորտի ներկայացուցիչները և ծրագրի գործընկերները:

ԱՄՆ ՄԶԳ տնտեսական աճի գրասենյակի տնօրեն Ջեյմս Բորգերն իր ողջույնի խոսքում կարևորեց ջրային ոլորտում ԱՄՆ ՄԶԳ-ի և ՀՀ կառավարության միջև գործակցությունը: Նա նշեց, որ ԱՄՆ ՄԶԳ-ն խրախուսում է նորարարական տեխնոլոգիաների և մեթոդների կիրառությունը, որը կնպաստի Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային պաշարներից ջրառի ծավալների նվազեցմանը: 

ԱՏՓԿ-ի կառուցվածքը։
Ոլորտին առչնվող լավագույն միջազային փորձը։

ԱՏՓԿ-ի ծրագիրն իրականացվեց Մեծամոր քաղաքի «Արմավիրի Ֆերմեր» ձկնաբուծական տնտեսության տարածքում: Կենտրոնը փորձարարական բազա է ակվակուլտուրայի տարբեր տեխնոլոգիաների միատեղ փորձարկման և ստուգման համար: Zoom հարթակում անցկացվող առցանց խորհրդակցության ընթացքում ակվակուլտուրայի ոլորտի տեղական փորձագետ Կարեն Աղաբաբյանը մասնակիցներին ներկայացրեց ԱՏՓԿ ծրագրի տեխնիկական լուծումները և մեթոդները: Ակվակուլտուրայի ոլորտի միջազգային փորձագետ Դեյվիդ Ստեֆենը ներկայացրեց ակվակուլտուրայի ոլորտի միջազգային լավագույն փորձը` ելնելով ԱՏՓԿ-ի ծրագրի տրամաբանությունից:      

ԱՏՓԿ-ում օգտագործվել են հետևյալ տեխնոլոգիաները և մեթոդները` ջրի ռեցիրկուլյացիա, պասիվ նստեցում` ջրից կոշտ օրգանական մասնիկների հեռացման համար, աերոլիֆթինգ` ջուրը թթվածնով հագեցնելու համար, բիոֆիլտրում և ֆիտոֆիլտրում: Արտահոսող ջրերում կիրականացվի խեցգետինների բուծում, որից հետո եղեգնուտում (ճահճուտ) կեղտաջրերը կենթարկվեն կենսաբանական մաքրման` նախքան դրենաժային համակարգի մեջ արտանետվելը: Վերջինս կօգնի նվազեցնել շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները: Համակարգի ջրերի մոտ 70%-ը կվերաշրջանառվի, և հորատանցքից կվերցվի միայն 30%-ը: Ծրագրի շնորհիվ կկատարվի տարեկան 2.5 մլն մ3 ջրի և 63 ՄՎտժ-ին հավասարազոր էներգիայի խնայողություն:       

Խեցգետնի աճեցման համար նախատեսված ավազանները։

Հաջողման դեպքում նշված տեխնոլոգիաները և լավագույն փորձը կարող են կրկնօրինակվել այլ ձկնաբուծական տնտեսությունների կողմից։ Անհատ ձեռներեց Արտյոմ Թորոսյանը Մասիսի շրջանում գտնվող իր ձկնաբուծարանում արդեն իսկ կառուցել է ջրի շրջանառու համակարգ: ԱՏՓԿ-ում առաջարկվող լուծումները հարմարեցնելով իր պայմաններին` նա կիրառել է ինչպես աերոլիֆտ պոմպեր, այնպես էլ տղմահեռացման համակարգ: Ձկնաբուծարանն ունի մոտ 80 տոննա ձկան արտադրանք, և ըստ Արտյոմ Թորոսյանի` աերոլիֆտ պոմպերն ապահովում են ձկնարտադրության արդյունավետությունն ու ձկան լավ որակը:     

Ձկնարդյունաբերությունը Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործման խոշորագույն ոլորտներից մեկն է, որը կազմում է ընդհանուր ջրօգտագործման շուրջ 50%-ը: ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչ Տիգրան Ալեքսանյանը կարևորեց ԱՄՆ ՄԶԳ-ի և ԳԱՏՕ ծրագրի կողմից իրականացվող աշխատանքները, որոնք ուղղված են նորարարական և ջրախնայողական լուծումների միջոցով ձկնաբուծության ոլորտի արդյունավետության բարձրացմանն, ներառյալ՝ ձկնաբուծարաների հետադարձ հոսքերի կրկնակի օգտագործումը ոռոգման նպատակներով։ Ըստ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տվյալների` ակվակուլտուրայի ոլորտի տեղական արտադրանքը տատանվում է տարեկան 17,000-18,000 տոննայի սահմաններում և հիմնականում կազմված է իշխան ու թառափ ձկնատեսակներից: Ձկնարտադրանքի մոտ 20-30%-ն արտահանվում է Ռուսաստանի Դաշնություն, Վրաստան, ԱՄՆ, ԱՄԷ, Ուկրաինա և այլ երկրներ: Ակվակուլտուրայի արտադրության մեջ ջրախնայողական տեխնոլոգիաների օգտագործումը կնպաստի ծախսերի կրճատմանը և ձկնաբույծների կողմից ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործմանը: