Աշխատանքային խմբի առաջին նիստը

ԱՄՆ ՄԶԳ ԳԱՏՕ ծրագիրը և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունը (ՇՄՆ) ս.թ.oգոստոսի 28-ին Երևանում անցկացրեցին ՀՀ ՇՄՆ աշխատանքային խմբի անդրանիկ նիստը, որի նպատակն էր քննարկել Արարատյան դաշտի հիդրոլոգիական և հիդրոերկրաբանական պայմանների վերաբերյալ ԳԱՏՕ ծրագրի վերլուծության արդյունքները և Արարատյան դաշտի ատլասի նախնական տարբերակը: Նիստը վարեց ՀՀ ՇՄՆ Լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Էդգար Փիրումյանը:

Աշխատանքային խմբի նիստի մեկնարկը

Աշխատանքային խմբի հանդիպումները ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի պատճառով հետաձգվել էին և հաղորդակցությունն իրականացվել էր առցանց ձևաչափով: Որպես առաջին նիստ` այն հատկանշական էր և ինտերակտիվ. խմբի անդամները հավաքվել էին ամփոփելու մինչ օրս իրականացված աշխատանքների արդյունքները: 

Աշխատանքային խումբը ստեղծվել է 2020թ. հունվարին՝ ՀՀ ՇՄ նախարարի հրամանով: Խմբի կազմում ընդգրկված են ՀՀ ՇՄՆ-ի, ներառյալ Լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության, Ջրային քաղաքականության վարչության, Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի, ինչպես նաև ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրային կոմիտեի, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի, Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտի, ԱՄՆ ՄԶԳ հայաստանյան առաքելության և ԳԱՏՕ ծրագրի ներկայացուցիչները: Աշխատանքային խմբի նպատակն է երաշխավորել միջազգային դոնոր կազմակերպությունների, այդ թվում` ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ Հայաստանի ջրային ոլորտում իրականացվող ծրագրերի աշխատանքերի արդյունավետությունը և նախատեսված արդյունքների ստացումը։

Նիստի ընթացքում ԳԱՏՕ ծրագրի թիմը ներկայացրեց Արարատյան դաշտի 2016թ. ջրային և ջրատնտեսական հաշվեկշիռների, Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրավազանի ստորերկրյա ջրային պաշարի, ջրավազանը սնող ստորերկրյա ջրերի բնական ռեսուրսների և ստորերկրյա ջրօգտագործման թույլատրելի առավելագույն ծավալների հաշվարկային արժեքները: Նկարագրվեցին աշխատանքի ընթացքում կիրառված մեթոդաբանությունը և վերլուծական գործիքները՝ շեշտադրելով աշխատանքային խմբի կողմից արված առաջարկություններն աշխատանքը կատարելու ընթացքում:

Ներկայացվում է Արարատյան դաշտի ջրային պաշարները

ԳԱՏՕ ծրագիրը նաև ներկայացրեց Արարատյան դաշտի ատլասի նախնական տարբերակը, որը պատրաստվել է պետական մարմինների և միջազգային կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցությամբ` ստանալով նրանցից երկրատարածական տվյալներ և տեղեկատվություն Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ:    

Այնուհետև քննարկվեցին Արարատյան դաշտի հիդրոլոգիական և հիդրոերկրաբանական պայմանների վերաբերյալ ԳԱՏՕ ծրագրի վերլուծության արդյունքները, տրվեցին լրացուցիչ խորհուրդներ ատլասի լրամշակման կապակցությամբ` նախքան այն կառավարություն և այլ շահագրգիռ կողմերին ներկայացնելը:

Քննարկումներ. հարց ու պատասխան

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտից դոկտոր Հրաչյա Շահինյանը նշեց. «ԳԱՏՕ ծրագրի աշխատանքում կիրառված մեթոդաբանությունը ստորերկրյա ջրերի մաթեմատիկական եղանակով հաշվարկման ավանդական մոտեցումն է՝ ArcGIS առաջադեմ վերլուծական գործիքների և ստորերկրյա ջրերի մոդելավորման ծրագրերի օգտագործմամբ»:

ՀՀ ՇՄՆ Լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության գլխավոր մասնագետ Նազիկ Ջզմաչյանը շարունակեց, առաջարկելով «ՀՀ կառավարությանը ներկայացնել կոնկրետ միջոցառումներ Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման նոր քաղաքականության իրականացման համար»:   

ՀՀ ՇՄՆ Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի Հիդրոլոգիայի կենտրոնի պետ Էդգար Միսակյանն նշեց, որ «Կառավարությանը պետք է առաջարկել, որ համագործակցի գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ` Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ որոշումների կայացման ն աջակցող տվյալների համալրման և վերլուծական բացերի լրացման համար»:    

Քննարկում փոքր խմբերով

Ջրային կոմիտեի Գույքի կառավարման և ներդրումների իրականացման վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գևորգ Ալոյանը ընդգծեց Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրավազանի մոդելավորման գործիքներում կիրառվող տվյալների կանոնավոր թարմացման և գործիքների օգտագործման կարևորությունը: Նա մի քանի առաջարկություն արեց Արարատյան դաշտի ատլասի հրատարակման կապակցությամբ, նշելով, որ այն մեկ հրատարակության մեջ ամբողջացված թարմ տվյալների և տեղեկատվության կարևոր աղբյուր է` Արարատյան դաշտի միասնական երկրատարածական տվյալների բազայի հետ միասին:  

Նիստի մասնակիցները համաձայնության եկան հետագա քայլերի շուրջ. ա) ամփոփել Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ ձեռք բերված հիմնական արդյունքները, բ) ՀՀ կառավարությանը ներկայացնել առաջարկություններ Արարատյան դաշտի ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ` հաշվի առնելով, որ այն Հայաստանի խոշոր գյուղատնտեսական գոտին է և տարածաշրջանի կենսապահովման աղբյուրը: