Շարունակվում են ստորերկրյա ջրերի մոդելավորման աշխատանքները

Ապրիլի 15-ին ԳԱՏՕ ծրագրի թիմն անցկացրեց առցանց հանդիպում ամերիկյան Aquaveo ընկերության փորձագետ Թոդ Վուդի հետ, որը խորհրդատվություն է տրամադրում ԳԱՏՕ ծրագրի մասնագետներին ստորերկրյա ջրերի մոդելավորման աշխատանքների իրականացման գործում: Հանդիպման նպատակն էր ներկայացնել և քննարկել Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրերի հոսքի պարզեցված մոդելը:

ԳԱՏՕ ծրագրի մասնագետները ներկայացրեցին ստորերկրյա ջրերի հոսքի մոդելի վերջին տարբերակը` պրն. Վուդի առաջարկությունների հիման վրա մոդելի տարբեր պարամետրերում կատարված ճշգրտումներով: Ծրագրի մասնագետները և Aquaveo-ի խորհրդատուն ստուգեցին նաև մոդելի սիմուլյացիայի արդյունքները՝ հետագա ճշգրտումների անհրաժեշտությունը պարզելու նպատակով:   

Արդյունքում, ԳԱՏՕ ծրագրի կողմից կմշակվի Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրերի հոսքի ամբողջությամբ տրամաչափված մոդել, որի օգնությամբ հնարավոր կլլինի պարզել ստորերկրյա ջրային պաշարներից ջրառի ազդեցությունը հորիզոնների վիճակի վրա: