‼️ Հայտարարություն

ԱՄՆ ՄԶԳ «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների պգտագործում հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» ծրագիրը (այսուհետ՝ ԳԱՏՕ) նախատեսում է իրականացնել արտեզյան հորի լուծարման աշխատանքներ Արարատյան դաշտում։ Այս փուլում ԳԱՏՕ-ն պատրաստվում է պատվիրել հետազոտական և նախագծա-նախահաշվային աշխատանքներ։

Բոլոր այն նախագծային կազմակերպությունները, որոնք ունեն վթարային արտեզյան հորերի լուծարման գիտելիքներ ու փորձ ունեցող մասնագետներ և հետաքրքրված են մասնակցելու ԳԱՏՕ-ի կողմից առաջիկայում հայտարարվելիք մրցույթին, մինչև ս.թ. ապրիլի 2️3️-ը կարող են ներկայացնել կազմակերպության անվանումը, կոնտակտային տվյալները և կոնտակտային անձանց անունները հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ mkoshkaryan@engl.com.