Ոռոգման ծրագիր Փոքր Վեդի համայնքում

Արարատի մարզի Փոքր Վեդի համայնքում շարունակվում են ոռոգման ցանցի բարելավման աշխատանքները: Այս պահին ավարտվել է ջրագծի հիմնական հատվածի տեղադրումը և իրականացվում են ջրթողների միացումները:

ԳԱՏՕ ծրագրի գործընկերներն են «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը և
«Արտաշատ» ՋՕԸ-ն: Ծրագրի կոնցեպտը մշակվել է ԱՄՆ ՄԶԳ «Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» ծրագրի հետ համատեղ։