ՈՌՈԳՄԱՆ ՆՈՐ ԾՐԱԳԻՐ ԽԱՉՓԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ

Դեկտեմբերի 5-ին ԱՄՆ ՄԶԳ ԳԱՏՕ ծրագիրը սկսեց ոռոգման նոր ծրագիր Խաչփար համայնքում։

Ծրագրի նպատակն է բարելավել Խաչփար համայնքի ոռոգման արդյունավետությունը, որի համար առաջարկվում են հետևյալ քայլերը․

  • Գոյություն ունեցող հողային ջրանցքի փոխարինում պոլիէթիլենային խողովակաշարով
  • Ջրընդունիչ, ջրթող հանգույցների և առնչվող ենթակառուցվածքների կառուցում՝ խողովակների մեջ կոշտ թափոնների ներթափանցումը կանխելու և ջրի հոսքը կառավարելու նպատակով։
  • Գյուղի ներքին ցանցի ջրանցքների վերանորոգում, ջրանցքների թողունակության մեծացում՝ 250 լ/վ և ավելի ջրաքանակ փոխադրելու համար

Ծրագիրն իրականացվում է ԱՄՆ ՄԶԳ «Ջրային ռեսուրսների մասնակցային և արդյունավետ օգտագործում» ծրագրի հետ համատեղ։