ՀՆՀ # 051119-01 . նախամրցութային հանդիպման պարզաբանումներ

Ս․թ․ նոյեմբերիի 13-ին ԳԱՏՕ ծրագրի գրասենյակում տեղի է ունեցել նախամրցութային հանդիպում հետաքրքրված հայտատուների հետ՝   ՀՆՀ # 051119-01 — Նյութերի ձեռքբերում և շինարարական աշխատանքների իրականացում Փոքր Վեդի գյուղի ոռոգման համակարգի օպտիմալացման ծրագրի շրջանակում։

Հանդիպման մասնակիցների հարցերի պարզաբանումներն ամփոփված են կից փաստաթղթում՝

պարզաբանումներ: