ԳԱՏՕ ծրագրի փորձը կարող է կիրառվել այլ համայնքներում

Հոկտեմբերի 2-ին ԳԱՏՕ ծրագրի թիմը քննարկեց իր կողմից իրականացվող ենթակառուցվածքային ծրագրերը Ջրային կոմիտեի նախագահ Վարդան Մելքոնյանի հետ։ Մասնավորապես, ԳԱՏՕ ծրագրի թիմը ներկայացրեց ոռոգման և խմելու ջրի համակարգերի բարելավման նախագծերը, որոնք իրականացվում են Արարատի և Արմավիրի մարզերի համայնքներում՝ ներառյալ չշահագործվող ստորերկրյա հորերի օպտիմալացման ծրագրերը։ Հանդիպման մասնակիցները քննարկեցին ԳԱՏՕ ծրագրի փորձը տեղադրված համակարգերի կենսունակության ապահովման ուղղությամբ, գյուղերում առկա ջրամատակարարման ծառայության հաշվառման և վճարման համակարգը, որը ներդրվել է ծրագրի կողմից, ինչպես նաև նախագծերի մոնիտորինգը իրականացումից հետո։ Պրն․ Մելքոնյանը նշեց, որ ԳԱՏՕ ծրագրի դրական փորձը կարող է ընդօրինակվել բազմաթիվ սակավաջուր համայնքներում, որոնք դուրս են «Վեոլիա Ջուր» ընկերության սպասարկման գոտուց։ Հոկտեմբերի 2-ին ԳԱՏՕ ծրագրի թիմը քննարկեց իր կողմից իրականացվող ենթակառուցվածքային ծրագրերը Ջրային կոմիտեի նախագահ Վարդան Մելքոնյանի հետ։ Մասնավորապես, ԳԱՏՕ ծրագրի թիմը ներկայացրեց ոռոգման և խմելու ջրի համակարգերի բարելավման նախագծերը, որոնք իրականացվում են Արարատի և Արմավիրի մարզերի համայնքներում՝ ներառյալ չշահագործվող ստորերկրյա հորերի օպտիմալացման ծրագրերը։ Հանդիպման մասնակիցները քննարկեցին ԳԱՏՕ ծրագրի փորձը տեղադրված համակարգերի կենսունակության ապահովման ուղղությամբ, գյուղերում առկա ջրամատակարարման ծառայության հաշվառման և վճարման համակարգը, որը ներդրվել է ծրագրի կողմից, ինչպես նաև նախագծերի մոնիտորինգը իրականացումից հետո։ Պրն․ Մելքոնյանը նշեց, որ ԳԱՏՕ ծրագրի դրական փորձը կարող է ընդօրինակվել բազմաթիվ սակավաջուր համայնքներում, որոնք դուրս են «Վեոլիա Ջուր» ընկերության սպասարկման գոտուց։