ՀՆՀ # 260619-01 . նախամրցութային հանդիպման պարզաբանումներ

Ս․թ․հուլիսի 3-ին ԳԱՏՕ ծրագրի գրասենյակում տեղի է ունեցել նախամրցութային հանդիպում հետաքրքրված հայտատուների հետ՝   ՀՆՀ # 260619-01 Ինժեներական նախագծի պատրաստում Փոքր Վեդի գյուղի ոռոգման համակարգի օպտիմալացման ծրագրի մրցույթի շրջանակում։

Հանդիպման մասնակիցների հարցերի պարզաբանումներն ամփոփված են կից փաստաթղթում՝