ՀՆՀ # 240519-01 նախամրցութային հանդիպման պարզաբանումներ

2019թ.-ի մայիսի  31-ին ԳԱՏՕ ծրագրի գրասենյակում տեղի է ունեցել նախամրցութային հանդիպում հետաքրքրված հայտատուների հետ՝ ՀՆՀ # 240519-01 շրջանակում։

Մանրամասները կից փաստաթղթում․