Հայտ ներկայացնելու հրավեր (ՀՆՀ). Հովտաշատ համայնքի ոռոգման համակարգի բարելավման ծրագիր

ՀՆՀ-ի անվանումը՝ «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագիր: Նյութերի ձեռքբերում և շինարարական աշխատանքների իրականացում՝ Արարատի մարզի Հովտաշատ գյուղում ոռոգման համակարգի օպտիմալացման ծրագրի շրջանակում:

ՀՆՀ-ի համարը՝ ՀՆՀ # 240519-01

ԳԱՏՕ ծրագիրը հրավիրում է ներկայացնելու հայտեր ՊԷ խողովակների, կցամասերի ձեռքբերման, ՊԷ խողովակների եռակցման և խողովակաշարի մոնտաժման աշխատանքների իրականացման, ինչպես նաև փականային արկղի և պոմպակայանի կառուցման համար՝ Արարատի մարզի Հովտաշատ գյուղում ոռոգման համակարգի օպտիմալացման ծրագրի շրջանակում:

Հայտի մանրամասները կից փաստաթղթում․

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, ուղեցույցը և ընթացակարգը: Հայտերը պետք է ներկայացվեն մինչև 2019թ.-ի հունիսի 11-ը, Երևանի ժամանակով ժամը 17:00: Յուրաքանչյուր հայտատու պետք է հայտի տպագիր տարբերակը մեկ օրինակից ներկայացնի ԱՄՆ ՄԶԳ ԳԱՏՕ ծրագրի գրասենյակ՝ ք. Երևան, Տերյան 105/1, Ցիտադել բիզնես կենտրոն, 204 սենյակ հասցեով: