ՋՌԿԳ մասնագետները մասնակցեցին ԳԱՏՕ ծրագրի դասընթացին

Ապրիլի 19-ին ավարտվեց ԳԱՏՕ ծրագրի կողմից կազմակերպված Երկրատեղեկատվական համակարգերի օգտագործմամբ քարտեզագրման դասընթացը, որը նախատեսված էր ՀՀ բնապահպա­նու­թյան նախարարության Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության (ՋՌԿԳ)  աշխատակիցների համար։ Դասընթացի նպատակն էր խորացնել մասնակիցների գիտելիքները Երկրատեղեկատվական համակարգերի գործնական կիրառման,
մասնավորապես՝ տվյալների հիման վրա թեմատիկ քարտեզների կազմման և արտահանման, վիճակագրական տվյալների ստացման, տվյալների արտահանման ուղղությամբ և այլն։