ՀՆՀ # 210219-01` նախամրցութային պարզաբանումներ


ԳԱՏՕ ծրագրի կողմից հայտարարված ՀՆՀ # 210219-01՝ «Ինժեներական նախագծի պատրաստում Վեդի քաղաքի ոռոգման համակարգի բարելավման ծրագրի շրջանակներում» ս․թ․ փետրվարի 28-ին անցկացված նախամրցութային հանդիպման պարզաբանումները կից փաստաթղթում`