IFB # 131118-02՝ Նախամրցութային հանդիպման պարզաբանումներ

ԳԱՏՕ ծրագրի կողմից ս.թ. նոյեմբերի 13-ին հայտարարված IFB # 131118-02  «Շինարարություն և նյութերի մատակարարում Եղեգնուտ գյուղի  ջրամատակարարման համակարգի բարելավման ծրագրի շրջանակներում» հայտի նախամրցութային հանդիպման պարզաբանումները սույն հղումով. Questions_Yeghegnut_tender