Նոր փոփոխություններ Հոսքաչափերի և տվյալներ գրանցող սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման IFB # 020218-01 մրցույթում

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ ME&A կազմակերպության կողմից IFB # 020218-01 մրցույթի Հայտատուների համար ուղեցույցում  կատարվել են փոփոխություններ հետևյալ կետերում.

1. Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, ուղեցույցը և ընթացակարգը

6. Կատարման ժամկետը

Փոփոխություններին (դեղին գույնով ընդգծված) կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով. Addendum 2_16.02.18_ARM

Ձկնաբուծարանների լրացուցիչ այցելությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի մեր կայքէջում: