IFB # 020218-01՝ «Հոսքաչափերի և տվյալներ գրանցող սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում Արարատյան դաշտում». երկրորդ նախամրցութային հանդիպման պարզաբանումներ

IFB # 020218-01՝ «Հոսքաչափերի և տվյալներ գրանցող սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում Արարատյան դաշտում» մրցույթի երկրորդ նախամրցութային հանդիպման ժամանակ տրված հարցերի պարզաբանումներից կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով. 2nd prebid meeting clarifications_arm