Տեխնիկական բնութագրերի և հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետի փոփոխություն Հոսքաչափերի և տվյալներ գրանցող սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման IFB # 020218-01 մրցույթում

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ ME&A կազմակերպության կողմից կատարվել են հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետի և տեխնիկական պահանջների փոփոխություններ IFB # 020218-01 մրցույթում՝ Հոսքաչափերի և տվյալներ գրանցող սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում Արարատյան դաշտում: Փոփոխություններին (դեղին գույնով ընդգծված) կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով. Addendum tech specs arm