Հոսքաչափերի և տվյալներ գրանցող սարքավորումների գնման և տեղադրման մրցույթի հարցերի պարզաբանումներ

Հոսքաչափերի և տվյալներ գրանցող սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման մրցույթի հետաքրքրված հայտատուներից էլեկտրոնային եղանակով և նախամրցութային հանդիպման ժամանակ ստացված բոլոր հարցերի և համապատասխան պարզաբանումների արձանագրությունը կարելի  է տեսնել սույն հղումով questions & answers  MEA_response_ARM

ME&A կազմակերպությունն համագործակցում է Բնապահպանության նախարարության հետ՝ ձկնաբուծարանների այցելությունների ժամանակացույցը հստակեցնելու ուղղությամբ:

Հայտի տեխնիկական պայմանների փոփոխման դեպքում ME&A կազմակերպության կողմից կարվի լրացուցիչ հայտարարություն: