Հայտ ներկայացնելու հրավեր Արարատյան դաշտում հոսքաչափերի և տվյալներ գրանցող սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման նպատակով

IFB # 020218-01

ԱՄՆ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) հայաստանյան առաքելության «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագիրը ընդունում է հայտեր հետաքրքրված տեղական և միջազգային ընկերությունների կողմից՝ Արարատյան դաշտի ընտրված ձկնաբուծարաններում հոսքաչափերի և տվյալներ գրանցող սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման նպատակով: Տվյալ նախաձեռնության նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը՝  Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից ջրառի իրական ծավալների վերահսկման և ջրային թույլտվությունների համապատասխանության ապահովման գործում: ԳԱՏՕ ծրագիրն իրականացվում է ME&A ընկերության կողմից:

Հետաքրքրված կազմակերպությունները կարող են ներբեռնել հայտին առնչվող փաստաթղթերը՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով, սույն հղումներով՝ MEA-ASPIRED IFB — Flow Meters and Data Loggers Installation Final 01022018_ARM MEA-ASPIRED IFB — Flow Meters and Data Loggers Installation Final 01022018_ENG

Հայտերը պետք է ներկայացվեն մինչև ուրբաթ, 2018թ.-ի փետրվարի 16-ը, արևելյան ամառային ժամանակով (EST) ժամը 17:00: Հայտատուները պետք է իրենց հայտի էլեկտրոնային տարբերակն ուղարկեն aspired@engl.com, իսկ պատճենը՝ skline@engl.com էլ. փոստի հասցեներով: