Ծանուցում՝ ձկնաբուծական տնտեսություններում ավտոմատ կառավարման կենտրոնացված, առցանց համակարգի սարքավորումների գնման և տեղադրման մրցույթը չեղյալ համարելու մասին

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագրի ս.թ նոյեմբերի 3-ին Արարատյան դաշտի ընտրված ձկնաբուծական տնտեսություններում ավտոմատ կառավարման կենտրոնացված, առցանց համակարգի սարքավորումների գնման և տեղադրման համար մրցույթը հայտարարվում է չեղյալ ԳԱՏՕ ծրագիրն իրականացնող «ME&A» (Էմ Ի ընդ Էյ) կազմակերպության կողմից: