Գնառաջարկներ ներկայացնելու հրավեր ՀՀ բնապահպանության նախարարության ավտոմատ կառավարման կենտրոնական գլխամասային հանգույցի վերազինման համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով

ԳՆԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ
ՀՀ բնապահպանության նախարարության ավտոմատ կառավարման կենտրոնական
գլխամասային հանգույցի վերազինման համար համակարգչային սարքավորումների
ձեռքբերման նպատակով

ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԳԱՏՕ» ծրագիրը և «Կոկա-Կոլա ՀԲՔ Արմենիա» ընկերությունը հրավիրում են մասնագիտացված տեղական կազմակերպություններին գնառաջարկներ ներկայացնելու ՀՀ բնապահպանության
նախարարության վերոնշյալ կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների մատակարարման համար: Պահանջվող ապրանքների ու ծառայությունների մասնագրերը և ծավալները, ինչպես նաև առաջարկվող գործարքի պայմանները ներկայացված են կից. MNP_Server_NRB_arm