ԳՆԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

ԳՆԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

Ձկնաբուծարանում ջրի արդյունավետ օգտագործման համակարգի կառուցման ծրագրի նախագծային աշխատանքներն իրականացնելու համար

«ԳԱՏՕ» ծրագիրը հրավիրում է մասնագիտացված տեղական կազմակերպու­թյուններին գնառաջարկներ ներկայացնելու Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքի հարևանությամբ գտնվող ձկնաբուծարանի տարածքում ջրի արդյունավետ օգտագործման համակարգի կառուցման ծրագրի նախագծային աշխատանքների իրականացման համար: Պահանջվող աշխատանքների մասնագրերը և ծավալները, ինչպես նաև առաջարկվող գործարքի պայմանները և վերջնաժամկետը ներկայացված են կից փաստաթղթում. ATTC_design_RFP_arm