ԳՆԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԳԱՏՕ» ծրագիրը հրավիրում է մասնագիտացված տեղական կազմակերպություններին գնառաջարկներ ներկայացնելու Արարատի մարզի Սիփանիկ գյուղի հարևանությամբ գտնվող չշահագործվող ինքնաբուխ խորքային հորի լուծարման աշխատանքների իրականացման համար: Պահանջվող աշխատանքների մասնագրերը և ծավալները, ինչպես նաև առաջարկվող գործարքի պայմանները ներկայացված են կից փաստաթղթում՝ Sipanik_well_RFP_arm